GÜZEL MİYİZ?

Filiz Toklu
Filiz Toklu

Gönül almakla, gönül yıkmak hiç bir olur mu?

Bir bostana destur ile girip oradaki nimetlere şükür edip, şifa niyetiyle yemek; hem nimete hem de nimeti verene saygıdır.

Gönül almak da buna benzer!

Bostana destursuz girip, oradaki nimeti ve güzellikleri yakmak talan etmek ise, zarar ziyanın da ötesine geçip, nimeti verene isyandır.

Gönül yıkmak da buna benzer!

Kalp, kıblegâhtır.

Kırdığımız kalbi yaradan seviyor ise, o zaman o kalbin ahı bizi her iki cihanda da kor eder.

Kör olup kor olmadan güzellikler inşa etmek, gönül kazanmak, insanın kendine yapmış olduğu en büyük manevi yatırımdır.

Kırdığımız kalbin ve aldığımız ahın gönül sadakasını her iki cihanda ödeyemeyiz.

Âh almaya değil, dua almaya yatırım yapalım!

İnsanın hayati kodları yaradan tarafından yüklenmiştir.

Yüreğinde insan emaresi taşıyan insanın özü de sözü de insandır.

Her insan bir dünyadır.

Bir insanı yıkmak ve kırmak dünyasını başına yıkmaktır.

İnsan insana şifa olması gereken yerde dert oluyorsa, insanlık suçu işliyor demektir.

Güzel insan, akıldan ve yumuşak huydan ibarettir.

Hayvanî içgüdüler ile bencilce yaşamak vahşi ortamın davranışıdır.

Ölçüsü ilahi rıza olan insanların yürekleri merhametli, bakışları şefkatli, elleri cömert, duruşları mağrur, dilleri tatlıdır.

Ölçüsü şeytani rıza olanların ise yürekleri pastandır, bakışları fesattır, elleri cimri, yüzleri riyakardır; dilleri zehirden, sözleri katrandandır.

Son mübelliği ve insanlığa model olan "Rahmeten lil âlemin" denilen efendimiz (S.AV) insanlık için bir kılavuz ve kitaptır. Onun ahlâkını okumak, yaşamak ve çocuklarımıza tebliğ etmek ise boynumuzun borcudur.

Hiç değilse efendimizin bir özelliğini kendimizde taşıyor ve yaşıyor olabilmemiz gerekiyor.

Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. "Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık" (Tin 95/4)

İnsanı çirkin yapan ahlakıdır.

Güzel ahlakın yolu ise, ilahi rızadan geçmektedir.

İnsan olmanın dini, dili ve rengi yoktur.

Dört yüce kitabın ana teması da gönül insanı olmaktır.

"Dilleri ile insanları kıranları ibadetleri temizleyemez" sözü de buna örnektir.

Kalp kırmak kul hakkına girdiği gibi, hakkın gazabına da sebeptir.

Güzel insanın ibadeti, siyaseti, ticareti, insanî ilişkileri ve diyalogları istikamet üzeredir.

İçinin güzelliği dışına yansımış ibaresi ise fiziki güzelliği değil, ahlâkının güzelliğinin yaşantısına sirayet ettiğine vurgu etmektedir.

Yüzün güzel olsa neye yarar?

Bir çift gülen göz ile yetime tebessüm etmediysen, bir şefkat eliyle yetim başını okşamadıysan...

Makam senin mülk senin olsa neye yarar?

Bir garip yüreğe dokunup hayır dua alamadıysan...

İnsan olarak yaratılıp, güzel insan olarak yaşayabilmek ve öylece hatırlanabilmek kendi inisiyatifimizdedir.

Ömür denen sermayede her iki dünyasına da yatırım yapan akıllı insanlar, huzura ve saadete ermişler demektir.

İyi olmak, iyilik yapmak iyi insanların işidir.

Ve iyi insanlar her kişi değil, er kişidir.

Güzel insanlara selam olsun!

- Haberlisin, Filiz Toklu tarafından kaleme alındı
https://www.haberlisin.com/makale/11273908/filiz-toklu/guzel-miyiz