banner2

banner1

04.09.2020, 12:56

Unutulan Risk Ergonomi!

Ergonomi;  Yunanca’da Ergo (iş) ve nomos (yasa) kelimelerinden oluşmaktadır. Ergonomi insanın fiziksel ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak işyerlerinin, araçların, makinelerin, ürünlerin, çevrenin ve sistemin tasarlanması ile çalışanların sağlığı ve güvenliği güvenceye alınırken iş sistemlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin optimize edilmesidir. Genel olarak ergonomideki hedef bireyin işe değil işin bireye uydurulmasıdır. Antropometri ise insanın vücut ölçülerinin saptanması ve kullanılması bilimidir. Antropometri biliminden elde edilen veriler ergonominin temelini oluşturur. İnsanın çalıştığı ortamla olan uyumunu artırmayı hedefleyen ergonomi, verimliliği, çalışma kalitesini ve motivasyonu da artırmaktadır. Bunu yaparken de antropometri biliminin çıktıları büyük önem kazanır. Artan çalışma kalitesi ve motivasyon işgücü verimliliğini üst noktalara taşımakta, artan verimlilik ise işletmenin rekabet gücünü yükseltmektedir.

İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Kas iskelet sistemi hatalıkları verimlilikte azalmaya, iş günü kayıplarında ve tazminat ödemelerinde artışa neden olarak ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hem işletme hem de çalışan açısından bakıldığında, maddi ve manevi kayıpların oluştuğu görülmektedir. Bu hastalıklar verimlilikte ve kalitede azalmalara, maliyette ise artışlara neden olmaktadır. Uygun ve doğru olmayan vücut duruşlarının (ergonomik olmayan iş istasyonları) sürekli tekrarlanması neticesinde iskelet kas sistemi hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri olarak çalışma yerlerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğan riskleri tespit ederken genelde ergonomik riskleri göz ardı ediyoruz. Oysa ki, 1992 yılında Uluslararası Ergonomi Birliği(IEA)`nin üyesi bulunan 25 ülkede yaptırdığı araştırmaya göre ergonominin uygulama alanları arasında en üst düzeyde (%84) iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusu gelmektedir. Yine Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Statistical Office of the European Communities Eurostats) tarafından 2010 yılında yayımlanan “Avrupa’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) İstatistikleri Kitabı (1999-2007)”nda, İşle İlgili Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının en sık bildirilen rahatsızlıklardan olduğu ve tüm işle ilgili rahatsızlıkların %60’nı oluşturduğu belirtilmiştir.

Ergonomik risklerin değerlendirilmesinde kantitatif olarak kullanılan birçok yöntem vardır. (REBA, OWAS, QEC ve MANTRA vd.) Örneğin REBA diye adlandırılan analiz yöntemi statik olsun dinamik olsun tüm vücut faaliyetleri esnasında çalışanın duruşunu analiz ederek mesleki kas ve iskelet rahatsızlıklarına neden olabilecek çalışma şeklinin saptanmasına ve önlem alınmasına olanak sağlayan

gözleme dayalı bir analiz metodudur. Bu yöntemle bir çalışanın, çalışma yerinde gövdesinin, boynunun, bacaklarının, kolların, bileklerinin duruşu analiz edilmektedir. Bu analiz sonuçları puanlanarak reba skoru bulunur. Bu skora göre düşük, orta, yüksek, kritik gibi sonuçlar çıkmaktadır. Çıkan bu sonuçlara göre de yukarıda da bahsettiğimiz gibi iş insana uygun hale getirilmelidir. Bu sayede hem çalışanın iskelet kas sistemi rahatsızlıklarının önüne geçilecek hem de rekabetçi iş koşullarında işverenlerin bir adım öne çıkmasını sağlayacaktır.

İSG profesyonelleri olarak bizler işyerlerindeki çalışma ortamlarını ve riskleri değerlendirirken, mevcut teknik gelişmeleri de göz önüne alarak ergonomik değerlendirmelerimizi mutlaka yapmalıyız ve rehberlik ve danışmanlık görevi gereği işverenlere tavsiye etmeliyiz.  İşverenler de yapılan bu değerlendirmeleri göz önüne alarak ergonomik risk değerlendirmelerini yaptırmalı,  insani ve vicdani bakımdan çalışanın sağlığını korumalı ve de rekabetçi iş hayatında bu tedbirler sayesinde iş verimini arttırarak bir adım öne çıkmalıdır.

Yorumlar (3)
Volkan melikoglu 6 ay önce
Yazılarınızı beğeniyle takip ediyorum kaleminize saglik
Igu 6 ay önce
Salih bey yazılarınızı takından takip ediyorum çok doğru ve kaliteli yorumlarınız var.
Agah Oktay gunermelikoglu 6 ay önce
Salih bey yazılarınızı yakından takip ediyorum engin bilgilerinizi bizlerle paylaştığın için teşekkür ederim kalemine sağlık