banner2

banner1

30.06.2020, 11:34

Tehlikenin azı olmaz!

1 Temmuz 2020 itibariyle Kamu kurumları ile 50’ den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu başlamaktadır. Bu kapsama giren tüm işyerleri artık iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam ederek ya da ilgili bakanlığın yetkilendirmiş olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak ya da 10’ dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri sahipleri ilgili eğitimleri alarak gerekli koşulları sağlamaları halinde kendileri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerini yerine getirmek zorundalar.

Görevlendirme zorunluluğu başlayacak diyoruz ancak daha önceki ertelemeler kafa karışıklığına sebep olmakta ve yeniden erteleme beklentisi yaratmaktadır. Birlikte süreci ele alalım.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu Kanunda; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır hükmü bulunmaktadır ve kademeli olarak tüm işyerlerine uygulanması planlanmıştır. Şöyle ki; Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde Kamu kurumları ile 50’ den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayım tarihinden itibaren iki yıl sonra yani 30 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekteydi. Ancak; 02.08.2013 tarihinde Torba yasa olarak adlandırılan, 28726 sayılı ve 6495 numaralı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 56. Maddesinde, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde ibaresi olacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 30 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen Kamu kurumları ile 50’ den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin İş güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi istihdamı 01.07.2016 tarihine ertelenerek ilk erteleme gerçekleşmiş oldu.

Sonraki süreçte; 07.09.2016 tarihinde 29824 sayılı ve 6745 numaralı ‘Yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’ un 71. Maddesinde; 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” ibaresi “1/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir ibaresi olacak şekilde değişiklik yapılmış ve böylece ikinci erteleme de gerçekleştirilmiştir.

Son olarak; 01.07.2017 tarihinde 30111 sayılı ve 7033 numaralı ‘Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’ un 86. Maddesinde; 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir ibaresi olacak şekilde değişiklik yapılmış ve üçüncü erteleme de gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak; Kamu kurumları ile 50’ den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken hükümler üç kere ertelenmek suretiyle 01.07.2020 yılına ertelenmiştir. Bu sebeplerle, tekrar erteleme olup olmayacağı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Yetkililer bu konu ile ilgili harekete geçmeli ve artık erteleme olmayacağını duyurmalıdır. Ertelemelerin bu derece ve sürekli olması, konunun ehemmiyetini azaltmaktadır. Bu da Türkiye’ de oluşturulmaya çalışılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü sekteye uğratmaktadır.

İsminin başında Az ibaresi olan işyerlerinde; iş kazası olmayacağı,  bu işyerlerinin tehlikelerinin tespit edilmesine ya da çalışanlarının eğitim almasına gerek olmadığı düşünülüyor ise hata yapılıyor demektir. 

Unutulmamalıdır ki tehlikenin azı olmaz!

Yorumlar (5)
Volkan melikoglu 9 ay önce
Emeğinize sağlık hocam yazılarınızı çok duyarlı buluyorum devamını bekliyoruZ
Murat 9 ay önce
Hükümetimizin çalışanın yanında ve çalışanın refah nin icin gösterdiği ilgi taktir edilecek bir durumdur bu konuları bizimle paylaşıp açıklık getirmenizde ayrı bir teşekkür konusudur...
Tugba ERGiN 9 ay önce
Tebrikler yazılarının cok basarılı oldugunu düsünüyorum ve devamlarının gelmesini bekliyorum
samet caglayan 9 ay önce
Tebrik ederim salih bey dediginiz gibi tehlikeninnazi olmaz
DİKİŞTUTMAZSABRİ 9 ay önce
Meclis sarayın şahsi ihtiraslarıyla uğraşmaktan yasa mı takip eder oldu. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ertelenir yine şimdilik sosyal medyayla uğraşmaları gerekiyor. Reisleri öyle buyurdu. İş kazasından ölenler olmuş kimin umrunda.!