banner2

banner1

banner22

‘Yine başaracağız’

Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığı 10 Kasım dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

SİYASET 09.11.2020, 12:55 Editör: Aysima Kortak
‘Yine başaracağız’
banner48

CHP’nin yaptığı basın açıklaması şöyle;

“Emperyalist işgale karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olmuş, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını başarmış, içinde bulunduğu çağın en çağdaş devletini kurarak bizlere emanet etmiş, Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 82 yıl oldu. Bedeni aramızdan ayrılsa da; devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle O bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların O’nun düşüncelerine ihtiyacı vardır. O büyük devrimcinin kurmuş olduğu çağdaş, laik, demokratik tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bugüne 97 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçler O’nun düşüncelerine ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmaya devam ediyorlar. Ama bütün saldırılarına inat, Kemalizm’in bayrağı, doğudan batıya, güneyden kuzeye dünyadaki bütün mazlum ulusların bağımsızlık, özgürlük ve mücadele bayrağı olarak dalgalanmaya devam ediyor ve devam edecektir. Ne yazık ki, Mustafa Kemal’in bize emanet ettiği ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve zor sürecinden geçmektedir. Bu süreçte laik demokratik Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze, sosyal hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına yönelik saldırılar kaygı verici boyutlara ulaşmıştır Maalesef siyasi iktidar, Anayasayı hiçe saymakta, TBMM’yi etkisizleştirmekte ve hatta kuruluş belgemiz olan Lozan Antlaşması’nı dahi tartışmaya açmaktadır. Oysa ki biz, denenmiş ve başarılı olmuş reçetelerin özgüveni ile Cumhuriyet’in temel niteliklerini; tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda, her türlü etnik, dini, cemaat ve tarikatların etki ve baskısından arındırılmış olarak geliştirme çabasındayız. İhtiyacımız, Atatürk devrim ve ilkelerinin gösterdiği yönü doğru kavramak, onlarla ufuk açacak çalışmalara daha ağırlıklı yer vermektir.

Atatürkçü  düşünce sistemi̇; geleceğı̇mı̇zı̇n ve bölgemı̇zı̇n sorunlarını bugün de çözebı̇lecek akla ve bı̇lı̇me dayalı bı̇r yol gösterı̇cı̇dı̇r. Egemen güçlerı̇n sı̇stemı̇ olan kapı̇talı̇zm ve emperyalı̇zmı̇n temsı̇lcı̇sı̇ ülkelerı̇ geçmı̇şte bozguna uğratan ulus olarak kendı̇mı̇ze güvenı̇yoruz. dün başardık, yı̇ne başaracağız!

YAŞASIN MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ…”

Yorumlar (0)