banner2

banner1

banner22

'Bu cinayettir'

Hendek ilçesinde dün meydana gelen patlama sonucu atık ürünlerin taşınması sırasında araç patlaması hakkında CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç basın açıklaması yaptı.

SİYASET 10.07.2020, 12:32 Editör: Aysima Kortak
banner48

Hendek ilçesinde dün meydana gelen patlama sonucu atık ürünlerin taşınması sırasında araç patlaması hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un basın açıklamasının satır başları şöyle;

1-Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 19. maddesine göre, elle, el arabasıyla, römorkla ya da motorlu araçlarla yapılan bütün taşımalarda, taşıma hızı, taşınan patlayıcı madde miktarı, güvenliğin gerektirdiği sınırları geçemez, statik elektriğin boşalması için gerekli önlemler alınır. Taşıma sırasında patlayıcı madde ambalajları, tam bir güvenlik sağlayacak biçimde araca yerleştirilir, giriş ve çıkış yolları serbest tutulur. Taşımadan önce, taşınacak maddelerin özelliğine bağlı olarak, gerekirse, patlayıcı madde nem bakımından şartlandırılır. Patlayıcı maddeler, özelliklerine göre fabrika içinde ancak kapalı veya örtülü özel kaplar veya borularla ve gereken önlemler alınarak taşınır.

2-Tüzüğün 57. maddesine göre; dinamitler, barutlar ve kapsüller aynı taşıtta bir yerde ve bir arada taşınamaz.

3-Tüzüğün 59. maddesine göre; taşıma sırasında patlayıcı madde ambalajların taşıt içindeki dengeleri bozulmayacak biçimde yerleştirilmelerine özen gösterilir. Yükleme ve boşaltma sırasında, darbe, düşürme, sürtme, çarpma gibi tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınılır.

4-Tüzüğün 60. maddesine göre; patlayıcı maddeler, taşıtlara taşıtın yan kenarlarının yüksekliğini aşmayacak biçimde yüklenir. Üstü kapalı taşıtların arkadan kilitlenir kapılı olması, üstü açık olan taşıtların branda beziyle iyice örtülmüş bulunması gerekir. İçi saç veya demir malzeme ile kaplı taşıtların tabanlarına ve yan kenarlarına tamamen branda bezi döşenmesi zorunludur.

5-Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 16. maddesine göre, işlemler mütehassıs elemanların (Bu islerde bilgi sahibi, yüksek mühendis, mühendis, fen memuru, teknisyen, istihkam, ordonat subay ve astsubaylar ve sivil uzmanları bir barut ve patlayıcı madde uzmanları) denetim ve sorumluluğu altında yapılır ve bir tutanak tutulur.

6-30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2009 tarihli ve HUMŞ/1156 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8/9/2009 tarihinde kararlaştırılmış ve 30/10/2009 gün ve 27391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7-Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 7.2 maddesine göre, ambalajlar, kapalı veya örtülü araçların üzerine yada kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir. Ambalajlar sadece EX/II veya EX/III araçlarına yüklenecektir. Serbest halde akan toz hallindeki maddeler ve havai fişekler için konteynerlerin tabanı metalik olmayan bir yüzeye veya kaplamaya sahip olmalıdır.

8-Anlaşmanın 7.5 maddesine göre, yüklenmeden önce, aracın veya konteynerin yükleme yüzeyi tamamen temizlenmelidir. Maddeleri taşıyan araçların veya konteynerlerin üzerinde, yakınında ve bu maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında ateş veya çıplak alevin kullanılması yasaklanacaktır. 1.1G sınıf olan havai fişeklerin (kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler) EX/II tip araçlarda 1.000 kg’dan EX/III araçlarda 16.000 Kg’dan, 1,2G sınıf olan havai fişeklerin (fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler) EX/II tip araçlarda 3.000 kg’dan EX/III araçlarda 16.000 Kg’dan, 1,3G sınıf olan havai fişeklerin (yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler) EX/II tip araçlarda 5.000 kg’dan EX/III araçlarda 16.000 Kg’dan, 1,4G sınıf olan havai fişeklerin (taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük bir patlama riski taşıyan madde ve nesneler EX/II tip araçlarda 15.000 kg’dan EX/III araçlarda 16.000 Kg’dan fazla taşınması yasaktır.

9-Anlaşmanın 8.2 maddesine göre, tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş̧ olan ve sürücülerin eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır. Patlayıcı madde ve nesneleri taşıyan araçların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunluysa, duran araçların arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır. Sürücülerin SRC-5 sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

10-Anlaşmanın 8.3.3 maddesine göre, tehlikeli malın taşındığı taşıma ünitelerinde araç̧ ekibinin dışında, yolcu taşınamaz.

11-Anlaşmanın 8.3.6 maddesine göre, pompanın çalıştırılması için motor kullanımının zorunlu olduğu ya da araçtan yükleme ya da boşaltmada gerekli diğer aygıtların çalıştırılmasının zorunlu olduğu durumlar ile aracın çalıştığı ülkenin bu tür kullanımlara yasal olarak izin verdiği durumlar dışında, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında motor kapalı olacaktır.

Sonuç olarak, Sakarya ili Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şti.’ne ait fabrikada 03/07/2020 tarihinde meydana gelen patlamada arta kalan ürünlerin imha edilmesi için taşınma sırasında 09/07/2020 tarihinde meydana gelen araç patlamasının nakliye için kullanılan aracın Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında (ADR) belirtilen nitelikleri taşımaması, sürücünün SRC-5 sertifikalı olmaması, nakliyenin mütehassıs teknik elemanların denetim ve sorumluluğunda yapılmaması, farklı olan patlayıcı ürünlerin aynı araçta taşınmasına bağlı olarak indirilmesi sırasındaki sürtünme veya kamyonun egzoz gazının ısınmaya sebep olması sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Yorumlar (0)