banner2

banner1

banner22

Okullar yeşil alan olmayacak

Serdivan Belediyesi tarafından AVM bahçesinde ticari alan oluşturmak için talep edilen imar düzenlemesine mahkeme engel oldu. İMO’nun mahkemeye taşıdığı olayda yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Serdivan 27.04.2021, 16:09 Editör: Aysima Kortak
Okullar yeşil alan olmayacak
banner48

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar yazılı bir açıklama yaparak, Mina Özdoğancı Anaokulu ve Kanada Özel Eğitim Merkezi Okullarının bulunduğu alanların yeşil alana dönüştürülmesi ile ilgili olarak verilen karar durdurulduğunu belirtti.

KAMU VE TOPLUM ÇIKARI YOK

Serdivan’da Mina Özdoğancı Anaokulu ve Kanada Özel Eğitim Merkezi Okullarının bulunduğu alanların yeşil alana dönüştürülmesi ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği plan tadilatı; yürürlükte bulunan, plan yapım esaslarına, planların kademeli birliğine, Kamu yararına ve toplumsal çıkarlara uygun yapılmadığı gerekçesiyle; yapılan işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile konu mahkemeye taşınması üzerine Mina Özdoğancı Anaokulu ve Kanada Özel Eğitim Merkezi Okullarının bulunduğu alanın Yeşil Alana dönüştürülmesi ile ilgili dava Sakarya 2’nci İdare Mahkemesinde karara bağlandı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ

Mahkeme kararına göre; dava konusu işlemin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin olması, akabinde yapılacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını ve buna bağlı olarak yapılacak İmar uygulamasının doğrudan etkileyecek olması, mülkiyet hakkını ve kamu menfaatini doğrudan ilgilendirdiği ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulması kararı verildi.

TİCARİ ALANA KARŞILIK

Serdivan Belediyesi tarafından AVM’nin bahçesinde oluşturulan ticari alana karşılık Mİna Özdoğancı ve Kanada Özel eğitim Merkezi okullarının bulunduğu alan imarda yeşil alan gösterilmişti. Belediye okulların bulunduğu alanın mülkiyetinin kendilerinde olmasını yapılmak istenen değişikliğe dayanak olarak göstermişti. İnşaat Mühendisleri Odası konuyu yargıya taşıyarak 2 okulun yeşil alan gösterilmesinin önünü kesti. Meseleyi ilk olarak CHP il Başkanı Ecevit Keleş gündeme getirmiş ve yapılan yanlışa dikkat çekmişti.

Yorumlar (0)