banner22

Akyazı Belediyesi 14 dükkanı kiraya veriyor

Akyazı Belediyesi 14 dükkanı üç yıl süreyle ihale yoluyla kiraya veriyor.

SAKARYA 11.01.2022, 23:54 Editör: Gece Editörü
Akyazı Belediyesi 14 dükkanı kiraya veriyor
banner48

Akyazı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde bulunan 14 dükkanı kiraya veriyor. Dükkanlar ihale yoluyla kiraya verilecek. Açık teklif usulü ile yapılacak ihale 24 Ocak günü saat 14.00'de Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Üç yıllık muhammen kira bedelleri 20 bin 880 lira ile 90 bin lira arasında değişiyor.

İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 21.01.2022 Cuma günü saat 16:30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgâh belgesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

banner84
7-Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
Tüzel Kişiler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi,
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,
7- Akyazı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Kiraya verilecek yerler şöyle; "

Yorumlar (0)