• Reklam
Reklam
Reklam

Romanlardan şartlı destek!

Karasu Roman Derneği Başkanı Nuray Tuna, belediye başkan adaylarına seslendi; “Karasu’da 625 Roman seçmen var. Kim beni meclis üyesi alırsa, 625 oyunu garantiler” dedi.

Romanlardan şartlı destek!

Karasu Roman Derneği Başkanı Nuray Tuna, belediye başkan adaylarına seslendi; “Karasu’da 625 Roman seçmen var. Kim beni meclis üyesi alırsa, 625 oyunu garantiler” dedi.

Romanlardan şartlı destek!
07 Aralık 2018 - 16:49
Reklam

“80 YILDIR KARASU’DA YAŞIYORUZ”
Ro­man­la­rın 80 yıl­dır Ka­ra­su'da ika­met et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Karasu Roman Derneği Başkanı Nuray Tuna, ken­di­le­ri­ne ya­ban­cı mu­ame­le­si ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki se­çim­ler­de be­le­di­ye mec­li­si­ne bir tem­sil­ci seç­tir­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı söyledi.
 
“BOŞ VAATLERE İNANMAYACAĞIZ”
Tuna; “Her seçim dö­ne­mi baş­kan aday­la­rı gelip bin bir vaatle bizden oy istiyorlar. Ama vaatler yerine getirilmiyor. Bizlerin beklentilerini umursamıyorlar. Artık adayların boş va­at­le­rine inan­ma­ya­cağız” şeklinde konuştu.
 
YAPILMAYAN KONUTLAR
Karasu’da Romanlar olarak 625 ci­va­rın­da oya sa­hip olduklarının da altını çizen Dernek Başkanı Tuna, “Faz­la­sı var, ek­si­ği yok. Ma­hal­le­mi­ze oy is­te­me­ye ge­lecek aday­la­ra ve par­ti­le­re ses­le­ni­yo­rum; İlk şartım, Ro­man­la­rı tem­si­len be­le­di­ye mec­li­si­ne ada­yım. Lis­te­sin­de bana yer veren oy­la­rın hepsini alır. İkinci is­te­ği­miz de söz ve­ril­di­ği halde yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan ko­nut­lar. Bu iki ta­le­bi­mi­zin sö­zü­nü kesin ola­rak ver­me­yecek aday ma­hal­le­miz­de ça­yı­nı içip gider, o kadar. Bizden oy filan bek­le­me­sin” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
Cihan Emre
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İşte o görüntüler
İşte o görüntüler
Karar Perşembe açıklanacak
Karar Perşembe açıklanacak