banner2

banner1

26.04.2018, 10:54

Mucize

            Mucize (Wonder), R. J. Palacio’nun romanından uyarlanmış 2017 yapımı bir Amerikan filmi. Filmin başkarakteri ise yüzünde doğuştan bir şekil bozukluğu olan 10 yaşındaki August. August, evde eğitim görmeyi bırakıp ilk defa bir okula gidiyor ve filmde de toplum içerisine karışırken verdiği mücadele anlatılıyor.

            Filmdeki bakış açısını, başkarakterin fiziksel bir bozuklukla ön plana çıkmasını ve bu tarz filmlerden farklı olarak yan karakterlerin iç dünyalarını da ele almaları çok hoşuma gitti. Zaten genelde verilmek istenen mesajın “Her hikayenin iki tarafı vardır,” olması bakış açımızın genişlemesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

            Bir de, vurgulanan diğer mesaj da şuydu: “Dış görünüş önemli değil. Önemli olan her daim iyi ve doğru olmak.” Gerçekten de, filmde August sevgi dolu bir ailede büyümesinin bir sonucu olarak son derece yardımsever, derslerinde başarılı, dolu dolu bir çocuk. Film boyunca August’un varlıklı olduğu belli olan bir ailede gördüğü koşulsuz kabule şahit oluyoruz. Ailesi onu ne olursa olsun çok seviyor ve bu da August’un sosyal hayata karışırken yaşadığı krizleri atlatmasına yardımcı oluyor.

            Filmi çok sevdim, evet, ama bittiğinde aklımda şöyle bir alternatif belirdi: Ya August ailesinde sevgi görmesine rağmen huysuz, başarısız, anlayışsız bir çocuk olsaydı? Çünkü biliyoruz ki yüzümüzde ciddi bir deformasyon olmadan da insanlara hayatı dar edebiliriz. Ya August’un annesi çocuğunun peş peşe girdiği ameliyatları kaldıramayıp inzivaya çekilseydi? Ya babası ameliyat masraflarının altından kalkamasaydı? Ya ablası ilgisizlikten yakınıp yanlış arkadaş gruplarına yönelseydi? Ya aile içi huzursuzluk baş gösterip ebeveynler boşanma yoluna gitseydi? Filmdeki baştan sona kusursuz aile modeli, August’un da aslında neredeyse kusursuz bir çocuk oluşu bence filmde verilmek istenen mesaja ters düşüyordu.

            Yani demek istediğim, evet önemli olan iç güzellik, ama ya içimiz de güzel değilse? August zor bir çocuk olsaydı bu asla arkadaş edinemeyeceği anlamına mı geliyordu? Çünkü filmde ancak etrafına yardımcı olup sevecen bir tavır takındığında arkadaş edinebilmişti. Biraz daha çabayla bu, zaten arkadaş edinebilmek için önemli bir unsurdur ve dış görünüş doğal olarak geri planda kalır.

Bu yüzden, August’un her şeye rağmen ayakta dimdik kalan güçlü karakterli bir çocuk değil de sorunlarını aşmakta güçlük çeken, aynı oranda onun gibi zorluk yaşayan normal bir aileye sahip olmasını dilerdim. Ki, bunu kurgulamak ve doğru mesajı içerecek şekilde kitaba/senaryoya aktarmak daha zordur. Çoğu kimse gerçek hayatın bileşenlerini olduğu gibi eserine aktarmayı göze alamaz. Bu yüzden bu filmde/kitapta olduğu gibi biraz daha tozpembe bir tablo çizmek daha kolaydır. Çünkü değişkenler çocuğun fiziksel kusurlarıyla sınırlıdır ve başka herhangi bir olumsuzluk kurguyu daha da sağlamlaştırmayı, sebep sonuç ilişkisini gerçekçi bir temelde kurmayı gerektirir. Bu denli ciddi bir konunun daha gerçekçi şekillerde yorumlandığı çalışmaları görmek insanların da olaya sadece bir film ya da kitap olarak bakmasını engelleyip daha doğru bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum.

 

Yorumlar (0)