banner2

banner1

01.06.2020, 11:22

Mesleki eğitim/yeterlilik mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi çalışanların eğitimi ile ilgili hususların yer aldığı kısımdır. Buna göre işverenler; tüm çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamakla yükümlüdürler. Bunun yanında mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz ibaresi bulunmaktadır. Mesleki eğitim alınması zorunlu olan işler ise 13.07.2013 tarihinde yayımlanan “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik” te belirtilmiştir. Yönetmelikte belirtilen ve mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler; arama ve sondaj işleri, metalurji sanayi ile ilgili işler, taş ve toprak sanayi ile ilgili işler, metal ve metalden mamul eşya sanayi ile ilgili işler, ağaç ve bunlardan mamul eşya sanayi ile ilgili işler, yapı işleri, kimya sanayi ile ilgili işler, iplik dokuma ve giyim sanayi ile ilgili işler, kağıt ve selüloz sanayi ile ilgili işler, gıda sanayi, tütün sanayi, enerji üretim nakil ve dağıtımı ile ilgili işler, tarım ve hayvancılık işleri, ardiye ve depoculuk, haberleşme ve diğer çeşitli işler başlıkları altında belirtilmiştir.

Kısacası bir işletme, tehlike sınıfları tebliğine göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta ise ve yukarıda başlıklar halinde belirtilen işlerden birini yapıyorsa, çalışanları mesleki eğitim almış olmalıdır. Aksi halde Kanun (6331) mesleki eğitim almamış olanların bu işlerde çalıştırılamayacağını belirtmiştir. Tabi ki 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip olanlar yukarıda bahsedilen mesleki eğitim alma zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.

Bu bilgilere ilave olarak birde 07.10.2006 tarihimde yayımlanan 5544 Sayılı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz“ ibaresi bulunmaktadır. Kanunda (5544) belirtilen bu tebliğler sırasıyla; 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/1, 2019/1 olmak üzere toplam 143 meslek için yayımlanmış olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve bu tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

Bütün bu bilgiler ışığında, sıkça karıştırılan Mesleki Eğitim ile Mesleki Yeterlilik kavramlarının farklı olduğunu, işverenlerin yayımlanan 143 meslek için, çalışanlarında mesleki yeterlilik şartı araması gerektiği, 143 meslek haricinde olup da yukarıda bahsedilen “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında belirtilen işler içinse Mesleki Eğitim olması gerektiğini söylemek gerekir.

Yorumlar (1)
kemal 12 ay önce
başarılı paylaşım