Yeni emniyet müdürlüğü binası yeniden ihaleye çıkıyor

Adapazarı Maltepe Mahallesi’nde bulunan Maltepe Polisevi’nin yerine yapılacak olan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası yeniden ihaleye çıkarılıyor.

Büyütmek için resme tıklayın

haberlisin.com -

17 Ağustos 1999 Marmara depremi öncesinde Erenler ilçesinde yapılan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının fiziki anlamda yetersiz kalmaya başlamasıyla birlikte yeni hizmet binası yapılması kararlaştırılarak yeni bir proje hazırlanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat onaylanan projeyle birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne tam donanımlı ve depreme dayanıklı yeni bina yapılması için geri sayım başlamıştı.

İPTAL OLMUŞTU

Erenler ilçesinde bulunan mevcut binanın yerine Adapazarı Maltepe Mahallesi’nde bulunan Maltepe Polisevi’nin yerine yapılacak olan İl Emniyet Müdürlüğü Binası daha önce de ihaleye çıkmış, tekliflerin yüksek olması nedeniyle ihale iptal edilmişti.

YENİDEN İHALE

Projesi yıllar önce yapılan yeni emniyey binası yeniden ihaleye çıkacak. Yeni ihalesi, 28 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00'de Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Camili / A Blok Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

4 YILDA TAMAMLANACAK

26 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni bina, 3 blok halinde 7 katlı olarak inşa edilecek. İhalenin ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak ve 1265 (binikiyüzaltmışbeş) takvim gününde tamamlanacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
-İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
-Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki B (ÜST YAPI) lll Grup işler
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

06 Haz 2022 - 15:57 - Gündem

Son bir ayda haberlisin.com sitesinde 1.129.013 gösterim gerçekleşti.Yorum yazarak Haberlisin Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberlisin hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberlisin editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberlisin değil haberi geçen ajanstır.