banner2

banner1

banner22

Resmen anonim şirket oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makine Kimya Endüstrisi'nin, anonim şirket olmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MKE artık özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

GÜNDEM 03.07.2021, 14:28 Editör: Nisa Çoban
Resmen anonim şirket oldu
banner48


Makine kimya endüstrisi kurumu artık resmen anonim şirket oldu. Buna ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre MKE'nin sermayesi Hazine'de, yönetimi ise Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak. MKE'nin başlangıç sermayesi ise 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi

Kanunun "Kuruluş" başlıklı 3'üncü maddesinde özetle şöyle denildi:

Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi,
Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon TL olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı'dır.Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kalmak kaydıyla Hazine'nin Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır.MKE'nin anonim şirket olarak düzenlenmesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmişti. Muhalefet özelleştirileceği gerekçesiyle teklife karşı çıkmıştı. Bu eleştirilerin önüne geçmek amacıyla yasaya "MKE satılamaz" kaydı eklendi.Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez.

GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.; yurtiçi ve yurtdışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Şirket, yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. MKE,kamu ihale kanununa tabi olmayacak, gümrük vergisinden de muaf tutulacak. Kurum personelinden emekliliğini isteyenlerin işlemleri yerine getirilecek. Şirket sözleşmesini kabul etmeyen memurlara üç farklı il tercihi alınarak nakil yapılacak. Şirkette devam etmek istemeyen işçiler de MSB'ye bağlı diğer kurumlarda istihdam edilecek.

Yorumlar (0)