banner2

banner1

banner22

İşbirliği protokolü imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi ile ASKF arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GÜNDEM 10.12.2020, 16:11 Editör: Aysima Kortak
İşbirliği protokolü imzalandı
banner48

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulama becerisine sahip, nitelikli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak; diğer taraftan da, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve şemsiyesi altındaki Spor Kulüplerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacı için işbirliği protokolü imzalandı. Spor bilimleri Dekanlık binasında yapılan  işbirliği Protokol imzaları; SUBÜ, Spor bilimleri dekanı Prof.Dr. Nevzat Mirzaoğlu ile, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba tarafından imzalandı. İmza töreni ASKF heyetinde Başkan vekilleri Recep Odabaş, Hasan Özkan, başkan yardımcısı Uğur Kobaş vardı. Spor bilimleri heyetinde Prof.Dr. Hakan Kolayiş, Prof.Dr. Ertuğrul Gelen, Okutman Adem Erbay hazır bulundu. Yapılan Protokolde önemli noktalar genel hükümlerde belirtilirken. Genel Hükümler ‘de aşağıda yazdığı şekli oluştu.

Madde 5 – İşbu sözleşmedeki Genel Hükümler;

(1) Müfredatta belirtilen derslerin okullarda yapılacak kısmı Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından,  Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve bağlı kulüplerde yapılacak olan “İşyeri Eğitimi” ise; Federasyon tarafından belirlenen ve üniversite tarafından uygun görülen yetkili personel ve kulüpler tarafından yürütülür.

(2) SASKF’da yapılan uygulamalı çalışmalar belirli aralıklarla SUBÜ öğretim elemanları tarafından yerinde izlenir.

(3) SASKF’da “Uygulamalı Eğitim” yapacak öğrenciler akademik takvime uygun olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde ilgili birim ve tesislerde bulunurlar.

(4) Uygulamalı Eğitime devam eden öğrencilerin sigortaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SUBÜ tarafından ödenir.

(5) Öğrenciler uygulamalı eğitim yaptıkları yerde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

(6) Öğrenciler yaptıkları “Uygulamalı Eğitim” çalışmalarını bir rapor halinde hazırlayıp SASKF ve kulüplerde başkan, ya da başkan tarafından yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesine onaylatarak sorumlu öğretim elemanına sunarlar.

(7) Uygulamalı Eğitimin yürütülmesi ve değerlendirilmesi SUBÜ Uygulamalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(8) Uygulamalı Eğitim’e giden;

a) Öğrencilerin yemek, servis vb. gibi gereksinmeleri SASKF ve kulüplerin imkânları ölçüsünde karşılanabilir.

b) Öğrencilerin çalışma saatleri SASKF ve kulüp yetkilisince düzenlenir ve öğrenciler bu çalışma şartlarına uyarlar.

c) Öğrenciler uygulamalı eğitim yerlerini Eğitici Personel ve Sorumlu Öğretim Elemanının bilgisi olmaksızın değiştiremez, terk edemezler.

d) Öğrenciler, Üniversite için belirlenen kurallara, SASKF ve kulüplerde de uymak zorundadır. Uygulamalı eğitimleri süresince işyerindeki disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar.

(9) SBF, SASKF’nun faaliyetlerine ve taraflarca yürütülen projelerine gönüllü, Antrenör, Lider ve eğitim desteği sağlar.

(10) SBF, SASKF’nun ve kulüplerin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile araştırma, eğitim, kurs, seminer, çalıştay vb. çalışmalar planlar ve akademik destek sağlar.

(11) SBF, SASKF’nun hizmetlerinin sunulmasında ihtiyaç halinde Üniversite Spor Tesislerini hizmete açar.

(12)  SASKF imkanlar dahilinde, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini desteklemek amacı ile ulaşım, malzeme desteği sağlar.

(13) Tarafların öncülüğü ve işbirliğinde imkanlar dahilinde, SBF Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde kulüp faaliyetlerinin ve sporcularının gelişimi için ölçme, değerlendirme ve izleme işlemleri gerçekleştirilir

(14) Taraflar, Sakarya’da herkes için spor anlayışının yaygınlaştırılmasında ve her türlü sportif organizasyonların düzenlenmesinde birlikte çalışır, bu amaçla gönüllü proje grupları oluşturur.

ÇOK BAŞARILI OLMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Yaşar Zımba, “SUBÜ Spor bilimleri fakültesi ve Federasyonumuz arasında imzaladığımız protokol, kulüplerimizin çalışmalarına bilimsel bilgileri de ekleyerek, kulüplerimizin gelişmelerine ve daha çok başarılı olmalarına katkı sağlayacak. Federasyonumuz ve Kulüplerimizde çalışarak yardım edecek öğrencilerin kulüplerimize çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Protokolü iyi ki imzalamışız.  Öğrencilerimizi federasyonumuzda ve kulüplerimizde, ağırlamaktan, berberce çalışacak olacağımızdan, mutluyuz. Elimizden gelen imkanları öğrencilerimize sağlamaya çalışacağız. Tüm detaylar Protokol de  düşünülmüş, her şey yazıyor zaten. Geleceğimizi yetiştiren bu Yuva’nın SUBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbayık, Spor bilimleri Dekanı Prof.Dr. Nevzat Mirzeoğlu hocalarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, belki Türkiye’de ilk sayılabilmek bu imzaların SUBÜ ve ASKF Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR FARKINDALIK OLUŞTURACAK

Spor bilimleri dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ise yaptığı konuşmada “ Sakarya amatör spor kulüpleri federasyonun bize güç kattığına inanıyoruz. Bundan sonra ASKF ile yapacağımız çalışmaların, hem Sakarya sporuna hemde ülkenin genel sporlarına önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz. Buradan, bu imzalar ile başlayan kıvılcım, Türkiye’de de bir farkındalık oluşturacaktır. Atılan Bu imzalar güzel işler yapmaya vesile olur İnşallah” dedi.


Yorumlar (0)