banner2

banner1

banner22

'Dünyanın yapmadığını yapıyoruz'

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kurumlar Arası Mülteci Durum Tespiti Toplantısı düzenledi.

GÜNDEM 14.02.2019, 13:17
'Dünyanın yapmadığını yapıyoruz'
banner8
Mültecilerin Sakarya’daki durumu, eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve güvenlik ve pek çok alanda değerlendirildiği toplantı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Mültecilerle ilgili yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve mülteci varlığının krizden fırsata çevrilerek beşeri sermaye anlamında değerlendirilmesinin ön plana çıkarıldığı çalıştayda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yetkileri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirdiler
KATILANLAR
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mülteci Durum Tespit Toplantısına başta Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz,  İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya,  İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş,  İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hülya Korkut ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, SATSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Sakarya Üniversitesi Akademisyenleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri iştirak etti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, mülteciler ile ilgili yaşanan sorunlar, durumun belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanmasına yönelik düzenlenen toplantının önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi:
“Odamızın 28 Meslek Komitesi, ve Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından ilimizdeki yabancı isçilerin iş piyasasına ve sosyal hayata entegre edilmesi amacıyla ilimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli çalışmalar ve projelerin bir arada konuşulması, geliştirilmesi maksadıyla böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu.
2017 yılsonunda zorla yerinden edilen kişi sayısı en az 68,5 milyon kişi. Yani her 2 saniyede bir kişi, yani dünyadaki her 110 kişiden biri zorla yerinden ediliyor.

Sadece Ortadoğu’dan değil,  Afganistan, Kırgızistan gibi bölgelerden de Türkiye’ye mülteci akını var. Şu anda Sakarya’daki mülteci sayısı 30 binlerde olduğu söylense de bu durum tespit toplantısında bilgilerimizi tazeleyeceğiz diye düşünüyorum.Göçmen ile mülteci ayrı kavramlar. Biz buradaSakarya’daki mültecileri konuşacağız.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iltica hukuku; Türkiye’de uluslararası koruma veya geçici koruma kaydıyla bulunan mülteci ve sığınmacıların hakları ve hizmetleri,
Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını etkileyen hassas durumdaki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimiyle ilgili işleyişi, ayrımcılıkla mücadele konusu önyargılar, kalıp-yargılar ve ayrımcılık türleri üzerine istişare, mültecilerin hukuksal olarak istihdama kazandırılmasının önemi (ekonomik, sosyal ve psikolojik gerekliliği), çalışma izinleriyle ilgili bürokratik sorunlar, nitelik kazandırılması, ticaretteki durumlarının düzenlenmesi, kanun kapsamında sorumluluklar verilmesi, ticarette rekabet eşitsizliğine yol açan durumların giderilmesi ve benzeri konularda çok değerli katılımcılarımızla mantıklı/uygulanabilir adımlar bulup sorunun çözümünde ilerleyeceğimize inanıyorum.”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Mülteciler konusunda üçlü bir yapının mevcut olduğuna dikkat çekerek kavramların birbirinden net bir şekilde ayrılarak anlaşılması gerektiğini vurguladı. Vali Nayir konuşmasında “Bu konuda üçlü bir durum söz konusudur; bir uluslararası korumaya tabii olarak İlimizde bulunanlar, ülkemizde bulunanlar, iki geçici korumaya tabii olarak ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlarımız, üçüncüsü de ikamet izni dolayısıyla burada bulunanlar. Bu üç ayrı yapı içerisinde ülkemizde bulunan misafirlerimiz, ülkemiz için bazen bir risk olarak bazen de bir fırsat olarak ve çoğu zaman da speküle edilen hadiselerden biri olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada durumun biraz zor olduğunu anlamak için böyle bir tespit toplantısına her ilin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Olay tek yönlü olmadığı gibi, güvenlik açısından ayrı bir mana ifade ederken, istihdam açısından ayrı bir öneme de sahiptir. Eğitim açısından, sağlık açısından, kamunun yürüttüğü hizmetlerden istifade edebilme açısından, insani değerler açısından farklı farklı manalar ifade ediyor. Bize bin yıllık vatan olmuş bu Anadolu toprakları, tarih boyunca da sürekli bu tür geçişlere kapı görevi görmüştür. Balkanlarda, Kafkaslarda ya da dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa, bir yandan sığınma yeri olarak Anadolu coğrafyasının görülmesinden memnunuz. Biz bu güzel medeniyeti, bir merhamet medeniyeti olarak görüyoruz. Bunun en güzel izahı, en güzel örneği de başı sıkışanların gelip dâhil olabileceği, sığınabileceği, omuzuna baş koyabileceği bir yer olarak görülmesidir. Bizler bundan şikâyetçi değiliz. Dünyanın yapamadığı şeyleri de biz yapıyoruz.

İlimize yakışan misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak, eğitim, sağlık gibi problemlerinin çözümüne katkı sağlamak ve onlara sahip çıkıp, İlimiz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde faydalı halde tutmaktır. Onları bir dilenci pozisyonunda değil de, buradaki bir işini görebilecekleri materyaller ile becerilerini uygulayabilecekleri bir şekilde değerlendirmeliyiz.” dedi.
SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Bozüniversite bünyesinde toplamda 572 yabancı uyruklu öğrencimiz var ve bunlar 51 farklı ülkeden.157 Suriyeli, 71 Türkmenistanlı, 69 Azerbaycanlı, 23 Iraklı şeklindedir. Bu toplantıdan çıkacak sorunlara yönelik çözüm önerlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacağız.”
 
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise Türkiye önemli bir destinasyon ülkesi oldu. Göç anlamında bakıldığında, “Yaşam alanı açısında dünyanın gözdesi olarak tercih ediliyor. Bugün gelinen noktada Türkiye batıdan daha hızlı mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldı.Dezavantaj olarak görülen bu sorunu avantaja çevirecek güçte bir ülkeyiz. 3500 civarı yabancı uyruklu öğrencimiz var ve bunların 500 kadarı Arapça konuşulan ülkelerin vatandaşlarından oluşmakta.Misafir öğrencilerden faydalanmaya özen gösteriyoruz. Misafir öğrencilerden faydalanma yönünde hem SATSO hem MÜSİAD ile birlikte Türkiye’ye örnek olacak ortak projeler yürütüyoruz. olarak, göç araştırmaları konusunda çalışmalarımız var.” diyerek mülteciler ile ilgili sorunların çözümüne destek olacaklarını dile getirdi.
 
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik yaptığı sunumda genel olarak şunları dile getirdi;“Ülkemizde 3 çeşit yabancı misafir bulunmaktadır. Koruma Altında Olanlar/ Legal Olarak Bulunanlar/Mülteci olarak bulunanlar.Mülteciler için de Türk vatandaşları ile aynı suç kuralları geçerlidir. Kaçak mültecileri ülkelerine geri yollamadan önce kimlik tespiti için geçen sürede onların barınmasını sağlamak sorun teşkil ediyor. Bu anlamda Göç Merkezi kurulması fayda sağlayacaktır.”
 
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da eğitim faaliyetleri ile ilgili yaptığı konuşmada “Yabancıları Okullaştırmada oranımız %75. Karaman’da geçici öğretim kurumu açıldı. Ancak burada yabancılar birlikte okudukları için dil öğrenmeleri çok sorun oluyordu. Biz de farklı okullara dağıttık. Sakarya’da 850 okuldan, 350 tanesinde mülteci öğrenci var. Sadece öğrencilere değil, velilere de kurslar veriyoruz. PİCTES Projesi kapsamında çalışmalar yürütüyoruz.” dedi
 
 
SGK İl Müdürü-Erhan Çavuş ise mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulması ve istihdama katılmalarına yönelik iki tür hizmet verdiklerini belirterek  “Mültecilerin kayıt dışı olarak çalışmaları sorun yaratıyor.Mültecilere yapılan yardımları bir sistemde kayıt etmemiz ve bunu bütün şehrin kurumlarının görmesi gerekiyor. Her kurum aynı mülteciye birbirinden habersiz yardım yapabiliyorlar. Ucuz iş gücü olarak görüldüğü için emek yoğun sektörlerde çok çalıştırılıyor olması bir sıkıntıdır. Kayıt dışı çalıştıran çalışma izinlerinin yerelden kolay bir şekilde verilmesi çözüme katkı sağlayacaktır. Halktaki yanlış algının düzeltilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri önemlidir” dedi
 
Sakarya İş-Kur Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin de Mülteci vatandaşlara mevsimlik işçilikte verilen çalışma muafiyetini izninin diğer meslek kolları için de verilmesi gerektiğini belirterek kayıt dışı çalışmaların kayıt altına alınması gerektiğini vurguladı. Keskin,“Muafiyetler verildiği taktirde kayıt dışı çalışma konusunda önemli bir azalma olacaktır. Kurum olarak iş ve destek danışmanlığı hizmetlerini ayrım yapmadan veriyoruz. 194 kişiyi işe yerleştirdik.” dedi
 
Göç İdaresi Müdür Vekili Hülya Korkmaz ise İkamet izni sahipleri-koruma sahipleri-geçici koruma sahipleri olarak 3 çeşit mülteci bulunmaktadır.İlimizde koruma sahibi 11.235, ikametli 8.424, Geçici Koruma sahibi 15.824 kayıtlı yabancı bulunmaktadır.Sakarya yabancılar tarafından çok sevilmiş olarak gözükmekte ki, ülkemizden 290.000 kişi Suriye’ye döndü ve bunların sadece 335 kişisi Sakarya’dan ayrıldı.” dedi
 
SAÜ ve TOBB İl Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık moderatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri değerlendirme ve yol haritası adına önerilerde bulunurken, toplantı tespit ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi. Toplantı ile ilgili sonuç raporu hazırlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verildi.
 
 
Yorumlar (0)
11°
kapalı
Namaz Vakti 19 Şubat 2020
İmsak 06:15
Güneş 07:40
Öğle 13:17
İkindi 16:15
Akşam 18:44
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. BANDIRMASPOR 23 50
2. ANKARA DEMİRSPOR 23 47
3. GMG KASTAMONUSPOR 23 45
4. TUZLASPOR A.Ş. 23 41
5. SAKARYASPOR A.Ş. 23 38
6. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 23 38
7. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 22 36
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 23 35
9. ERGENE VELİMEŞE SPOR 22 32
10. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 23 32
11. UŞAK SPOR A.Ş. 23 31
12. SİVAS BELEDİYE SPOR 23 31
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 23 27
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 23 26
15. EYÜPSPOR 23 21
16. ELAZIĞSPOR 23 16
17. NİĞDE ANADOLU FK 23 13
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 3
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19