banner2

banner1

banner22

'Devre dışı bırakılıyoruz'

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube binasında 10 mühendislik odasının başkan ve temsilcileri bir araya geldi.

GÜNDEM 25.07.2018, 17:10
'Devre dışı bırakılıyoruz'
banner48

10 mühendis odası adına ortak bir bildiri yayınlayan İMO Başkanı Gürpınar, yapı ruhsatlarında ıslak imzanın kaldırılmasının yanlışlığına dikkat çekerek, “Deprem kuşağında olan ülkemizde güvensiz yapılaşma, sahte mühendis ve mimarlığın önü açıldı. Bu hatadan dönülsün” diyerek e-ruhsat önerdi.

10 MÜHENDİS ODASI

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube binasında 10 mühendislik odasının başkan ve temsilcileri bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının son düzenlemesi üzerine ortak bir açıklama yaptı. İMO Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar tarafından bildirinin okunduğu toplantıya Mimarlar, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası başkan ve temsilcileri katıldı.

ISLAK İMZA KALDIRILDI

Gürpınar, mühendisler olarak mesleki anlamda tüm konularla yoğun bir şekilde mücadele edeceklerini anlatarak, “Mesleki anlamda her platformda mücadele edeceğiz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Mayıs ayında yapılan değişikliğe değinen Gürpınar, “Yapı ruhsatlarında bulunan Proje Müellifi, Şantiye Şefi, Mühendis ve Mimarlar ile Yapı Denetçilerinin ıslak imzaları kaldırılmıştır. Bürokrasiyi azaltma gerekçesi ile yapılan bu yeni düzenleme, hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunlar meydana getirecektir” uyarısı yaptı.

SAHTECİLİĞİN ÖNÜ AÇILDI

Bu durumun büyük bir bölümü deprem kuşağında bulunan ülkemizde, güvensiz yapılaşma, sahte mühendis ve mimarlığın önünü açtığını anlatan Gürpınar, “Bürokrasinin azaltılması adına uygulanan bu yöntem yanlış bir uygulamadır. Güvenli yapı üretmek ve sahte uygulamaların önüne geçmek için Yapı Ruhsatlarında mühendis ve mimarlar ile yapı denetçilerinin imzalarının mutlaka bulunması gerekir. Bürokrasi azaltılmak isteniyorsa, elektronik imza kullanılarak E-Ruhsat uygulamasına geçilmelidir” dedi

DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Gürpınar, “Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, mühendis ve mimarların bilgilerinin dışında oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. Gelişmiş ülkelerde yapı yapma işi, projelendirme sürecinden inşaat sürecinin sonuna kadar kurumsal birimlerin denetiminde, mühendis ve mimarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ise sürekli değiştirilen mevzuatlarla süreç daha geriye götürülerek, mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

VAZGEÇİLSİN

Bu uygulamadan vazgeçilmesini isteyen Gürpınar, “Yapı ruhsatı düzenleyen idarelerin yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle ruhsat işlemlerinin uzamış olması, proje müellifi mühendis ve mimarlar ile yapı denetçilerinin imzalarının alınmasına bağlanamaz. Ayrıca mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini kullanmaları bürokratik işlemlerin uzamasının nedeni olarak gösterilemez” dedi

HUKUKİ SORUNLAR

Gürpınar, “Proje müellifi mühendis ve mimarların imzaları alınmadan hazırlanacak yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerin ve proje tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı bilinmemekte olup bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu, uygulamayı yapan, yapı ruhsatı düzenleyen, idareleri, kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluklar ile karşı karşıya bırakacaktır” dedi.             

ÇALIŞMA YAPILACAK

Gürpınar, “Mimar ve mühendislerin yapı ruhsatları üzerindeki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin de kendi mülkleri üzerinde yapılacak yapı ruhsatlarında onaylarının yani imzalarının kaldırılması, yapı sahibinin de hangi projeye göre ruhsat alındığını kontrol edememesi sonucunu doğuracak mülkiyet hakkı ihlalleri ile karşılaşılacaktır. Sahte mimar ve mühendislik uygulamaları ile sahte imza kullanımının kontrolü için nasıl bir önlem alınacağına dair; İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bakanlıklardan yazılı bilgi talep edilecektir” ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar (0)