banner2

banner1

08.07.2020, 11:04

Günah Keçisi!

Malumunuz yakın zamanda havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 çalışan hayatını kaybetmiş ve çok sayıda çalışan ise yaralanmıştı. Kazanın ardından bir sorumlu müdür, iki ustabaşı ve bir iş güvenliği uzmanı gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bu yazımızda her kaza sonrası tutuklanması gerekenler listesinin (!) en başında bulunan iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını yazarak durum değerlendirmesi yapacağız.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 8’ de; İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur denilmektedir.

Bir diğer mevzuat olan 29.12.2012 tarihli ve 28512 Resmi gazete sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 9’ da;  İş güvenliği uzmanının görevleri Rehberlik, Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılma, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,  İlgili birimlerle işbirliği başlıkları altında sıralanmıştır.

Aynı yönetmeliğin İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri başlığı altında ise; İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak, Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek, Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak gibi hususlar bulunmaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri başlığı altında;  İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler, İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar, İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler, İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar gibi hususlar bulunmaktadır.

Özet olarak İş Güvenliği Uzmanları; rehberlik ve danışmanlık yapmakla görevli olan ancak rehberlik ve danışmanlık yaptığı hususlarda emir ve talimat veremeyen, kullanılacak güvenli iş ekipmanlarını tavsiye eden ama bu ekipmanları alma yetkisi olmayan, görevini yaparken işin normal akışını aksatmamakla yükümlü olan ancak ciddi tehlike ve hayati olabilecek kazalarda da işin durdurulması için önce işverene başvurmak zorunda olan ve  ücretini de aynı işverenden almak zorunda olan teknik elemandır!!!

O halde neden yaşanmasını istemediğimiz kazalar olduğunda, harcama yapmaya yetkisi olan, talimat vermeye yetkisi olan, güvenli ekipman sağlamaya yetkisi olan ve daha da önemlisi kanunen sorumluluğu bulunan işverenler değil de kurmay yetkiyle çalışma yapan ve görevi rehberlik ve danışmanlık olan iş güvenliği uzmanları tutuklanıyor.

Çünkü onlar mevcut sistemin günah keçileri!

Yaşanan her kazadan sonra iş güvenliği uzmanlarının tutuklanmadığı ve daha da önemlisi İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının daha işlevsel olduğu ve kazaların yaşanmadığı günlere kavuşmak dileğiyle.

Yorumlar (7)
Volkan melikoglu 11 ay önce
Demek oluyorki hocam isg uzmanlarını işveren dinlerse bu tür üzücü ve elim kazalar meydana Gelmez en azından minimuma iner bu arada kazada ölenlere rahmet yakınlarına da Allah sabırlar versin
Yazınız ve bilgilendirmeniz yerinde olmuş emeğinize saglik
Safiye Yılmaz 11 ay önce
Kaleminize sağlık Salih bey
Münevver Yatkın 11 ay önce
Harika bir bilgilendirme yazısı salih bey diğer yazılarınızı da merakla bekliyoruz...
Tuğba Tiryaki 11 ay önce
Salih bey bilgilendirme için teşekkür ederiz kaleminize sağlık başarılarınız devamını diliyorum.
Ufuk DURSUNOĞLU 11 ay önce
Yerinde bir yazı olmuş. Yaptırım gücü olmayan kişileri mahkum edemezsiniz.
Gaddar Kerim 11 ay önce
Bu sistemi getiren üstün akıllıların sistem çalışsın diye bir derdi yoktu zaten. Maksat avrupa birliğine yaranmak.