banner2

banner1

banner22

İcra ve iflasa yeni düzenleme

İcra, iflas ve konkordatoya işlemlerinde sonuçların hızlandırılması için düğmeye basıldı. Şirketlerin haklarıyla birlikte satılmasının önü açılacak. İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle iflas ve konkordatoya ilişkin hükümlerinin ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi için Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı.

EKONOMİ 18.04.2021, 09:29 Editör: Gizem Demirsoy
İcra ve iflasa yeni düzenleme
banner48

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak üzerinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. İcra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamalarla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra TBMM’ye sunulması planlanıyor. Taslağa göre bir bütün olarak satılması halinde daha yüksek gelir sağlayacak şirketler ayrılmayacak, birlikte satışı yapılacak. İflas idare memurlarının eğitim almaları zorunlu hale gelirken, bir iflas memurunun eşzamanlı olarak en çok 5 dosyaya bakmasına izin verilecek. Uygun görülmesi halinde borçluyu zorlayacak sözleşmelerin feshi yapılacak, borçlu şirket sahibinin yetkileri kısıtlanacak. İşte taslak çalışmasının öne çıkanlar şöyle:

KIYMETİ DÜŞECEKSE SATILACAK

Konkordato sürecinde, borçluya ait rehinli malın konkordato projesi kapsamında işletme tarafından kullanılması sağlanacak. Bunun için borçluya ait rehinli mallar işletme tarafından kullanılmıyorsa veya malların kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacaksa satışına izin verilebilmesi, böylece rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınması sağlanacak.

ŞİRKETLER PARÇALANMAYACAK

İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse, mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmeler konkordato sürecinde de devam edecek. Borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmeler ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine feshedilebilecek.

TAŞINIR MAL DEVREDİLEBİLECEK

Konkordatoda borçlunun, mahkemenin izniyle yapabileceği işlem türleri arasına işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınır malını devredebilmek de ekleniyor. Bu işlemin yapılabilmesi için alacaklılar kurulunun izni zorunlu olacak.

İFLAS MEMURLARI

İflas tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülüp tamamlanabilmesi için iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri ve denetimi yeniden düzenlenecek. İflas idare memurları eş zamanlı olarak beşten fazla dosyaya bakamayacak. Memurlar, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilenlerin birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.

Yorumlar (0)