banner2

banner1

banner22

Adalet Ve Hakkaniyetle Bağdaşmıyor

Türk Büro Sen Sakarya Şube Başkanı ve Türk Kamu Sen Sakarya il Temsilcisi Rahim Varol kamu işçilerine yönelik yapılan haksız uygulamalar nedeni ile açıklamada bulundu.

EKONOMİ 21.08.2017, 11:25
Adalet Ve Hakkaniyetle Bağdaşmıyor
banner48

Başkan Varolaçıklamasında şu ifadelere yer verdi;

 

“İşçilerimizin daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruz vekamuda işçilerimize ödenmekte olan ilave tediyelerin artırılaraksürdürülmesinden yanayız. “Ancak bir tarafta yılda 4 hatta 5 maaş ikramiye alanbir çalışan kesim varken aynı işverenin memur ve kamu görevlisi kesimini dahadüşük ücretle ve hiç ikramiye vermeden çalıştırıyor olmasının adaletle vehakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

 

“4 Temmuz 1956 tarihinde kabul edilen 6772 sayılı Devlet veOna Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması… HakkındaKanun’un 1. maddesi ile KİT’lerde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediye vebağlı kuruluşlarında çalışan işçilere yılda 1 maaş ilave tediye yapılması hükmebağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 2. maddesinde yeraltı işlerinde çalışanlara buödemeye ilaveten 1 maaş tutarında daha ilave ödeme yapılacağı, 3. maddesindeise kurum yönetiminin kararıyla bu ödemelere ilave olarak 1 maaş daha ödemeyapılabileceği belirtilmiştir.

 

Buna göre yeraltında çalışan kamu işçilerine yılda 3 maaş,diğerlerine ise yılda 2 maaş ilave ödeme yapılmaktadır. Bunun yanındagerçekleştirilen toplu sözleşmeler yoluyla bu ilave ödemlere yılda 2 maaş dahaeklenmekte böylece, bir kamu işçisi yılda en az 4 maaş tutarında ilave tediyealabilmektedir. Bütün işletmelerin toplu iş sözleşmelerinde buna ilişkinhükümler bulunmaktadır. Nitekim TES-İŞ sendikasının EÜAŞ ile yaptığı 16. DönemToplu İş Sözleşmesinin 89. maddesinin (a) fıkrası; 6772 sayılı Kanundaöngörülen ilave tediyelerin ödenmesi, (b) fıkrası ise işçilere 08 Nisan, 18Eylül, 20 Kasım tarihlerinde 20'şer günlük, toplamda 60 yevmiye tutarındaikramiye ödenmesine ilişkindir.       

 

Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlilerinin değiltüm vatandaşlarımızın adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde kendileri veailelerinin insanca yaşamasına yetecek seviyede bir ücrete kavuşturulmasınıistemekteyiz. Bu bakımdan işçilerimizin daha fazlasını hak ettiğine inanıyoruzve kamuda işçilerimize ödenmekte olan ilave tediyelerin artırılaraksürdürülmesinden yanayız. Ancak bir tarafta yılda 4 hatta 5 maaş ikramiye alanbir çalışan kesim varken aynı işverenin memur ve kamu görevlisi kesimini dahadüşük ücretle ve hiç ikramiye vermeden çalıştırıyor olmasının adaletle vehakkaniyetle bağdaşmadığı da bir gerçektir.

 

Kamuda aylık ücreti aynı olan bir işçi ile memur arasında builave tediye nedeniyle oluşan fark %33’leri bulmaktadır. Bu tür tek taraflıuygulamalar, kamudaki ücret dengesini bozmakta, ülkemizin en eğitimli venitelikli kesimi olan memurların son derece düşük bir gelire mahkûm edilmesineneden olmaktadır. Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde idarenin bütünlüğüesastır. Buna bağlı olarak kamunun yürütmekle yükümlü olduğu hizmetleri de birbütün olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla kamu işvereninin bazı hizmetlerisunmakta olan çalışanına farklı, bazılarına farklı ücret tarifesi uygulamasıdoğru bir yaklaşım olmamaktadır.

 

MEMURA İKRAMİYE FARZ OLDU

 

Bu bakımdan yıllardır dile getirdiğimiz üzere kamugörevlileri ve emeklilerine dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebimizin hemekonomik hem de hukuken ne denli yerinde olduğu gerçeği bir kere daha ortayaçıkmaktadır.

 

Hükümetin yürütülmekte toplu sözleşme görüşmelerinde bugerçeği dikkate alarak, ikramiye talebimizi önümüzdeki Kurban Bayramı’ndahayata geçirmesi, yıllardır üvey evlat muamelesi gören memurlarımıza uzatılanbir dost eli, adaletsizliği giderme adına atılmış büyük bir adım olarakalgılanacaktır.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak işçilere verdiği %5+7,5 zammı dahidikkate almadan milyonlarca memur ve emekli için %3+3 zam teklifini sunanyetkililerden ellerini vicdanlarına koyarak ortaya çıkan bu adaletsizliklerigidermelerini; kamu işçilerine hem daha yüksek maaş verip, daha fazla zamyapıp, üstüne yılda 4 maaşa kadar ikramiye verirken kamu görevlilerine dahadüşük maaş, daha düşük maaş artışı tekliflerini adalet ve hakkaniyetölçülerinde bir kere daha gözden geçirmelerini istiyoruz.


Editör: Şebnem Cerrah

Yorumlar (0)