banner2

banner1

17.11.2020, 10:41

Deprem nedir?

Sevgili dostlar merhaba,

Bundan sonra bu köşede sizlere bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla yazmaya başlıyorum.

İlk konu başlığımız:

Deprem nedir?

Deprem yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına “DEPREM” denir.

Ne yazık ki bulunduğumuz coğrafya tamamıyla deprem kuşağındadır. Deprem bölgeleri haritasına göre yurdumuzun %92’ sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’ inin deprem tehlikesi altında yaşadığı, ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’ i ve barajlarımızın %93’ ünün deprem bölgesi içinde bulunduğu gerçeği yadsınamaz.

2019 yılı baz alındığında son 119 yılda Türkiye genelinde can kaybı, ağır hasar veya yıkıma sebep olan 240 deprem meydana geldi. Bu depremlerde resmi verilere göre 86.456 kişi hayatını kaybetti, 603.131 yapı ise yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Evet, yukarıdaki verileri görüp de paniğe kapılmaya gerek yok. Çünkü deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Yaşadığımız coğrafi yapı bunu gerektiriyor.

Deprem öldürür mü? Tabii ki de hayır.

Bizleri kendi elimizle ihmal ettiğimiz yapılar ve yoksulluk öldürür. Ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızın çoğunluğu ekonomik sıkıntı içinde olduğu ve ne yazık i sosyal devlet anlayışı yerleşmediğinden depremlerde can ve mal kaybı kaçınılmaz oluyor. Yaşadığımız şehirde ve çevre illerde büyük hasara neden olan 1999 Depremi bunun bir örneğidir. Ne yazık ki bu depremden bugüne kadar ne şehrimizde ne de ülkemizde depremle ilgili elle tutulur bir çalışma yapılmamıştır. Şehrimizde konut, okul ve işyeri olarak hasarlı binalar mevcuttur. Tüm seçim süreçlerinde depremle ilgili vaatler yapılıyor, lakin seçimden sonra unutuluyor. İnsan yaşamı ne kadar da basite indirgeniyor.

Depremle ilgili ciddi bilimsel çalışmaların yapılması, vatandaşların ciddi şekilde bilinçlendirilmesi ve denetimlerin ciddi ve caydırıcı bir şekilde yapılması gerekir. İktidar ve yerel yönetimler depremle ilgili gerekli özeni ilgili meslek örgütleriyle ortak olarak göstermelidirler. İnşaat sektöründe faaliyet gösterecek firmaların belirli kriterlere haiz olmalı ve standarda uygun hale getirilmelidir. Bağımsız denetim şirketleri yetkilendirilmeli ve ciddi denetlenmelidir. Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı ve yoksul vatandaşlarımıza devlet desteği sağlanmalıdır.

Kaynak sorunumuz olmamalı, 21 yıldır deprem vergisi tahsilatı yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan deprem risk yönetimi kentsel iyileştirme dairesi başkanlığının uygulamaları vatandaşa şeffaf olarak aktarılmalı ve bu birim mutlak olarak ilgili meslek örgütleri ile ortak çalışma yapmalıdır.

Risk yönetiminin amacı “ Risk’i Kaynağında yok etmektir” Deprem için bu şansımız yok.

Risk’i asgariye indirgemek gerekir; bunun için ise yerleşim alanlarının depreme uygun seçilmesi, yapıların depreme dayanıklı yapılması ve mevcuttaki binalar için tedbirlerin alınması.

“Asıl olan insan hayatıdır.”

Yorumlar (0)