banner2

banner1

18.05.2020, 17:41

CORONA VİRÜSE YAKALANMA İŞKAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Çin Halk Cumhuriyeti ‘ nin Wuhan Şehrinden dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) hastalığı,  Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılarak günlük yaşamı ve çalışma hayatını olumsuz etkilemiştir. Bu yazımızda; çalışanların; dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanmaları halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar açısından iş kazası kapsamına girip girmediğini değerlendireceğiz.

Salgın hastalık olan koronavirüse yakalanan çalışanların bildirimlerinin iş kazası olarak girilip girilmemesi konusunda kafa karışıklığı bulunmakta, yaygın görüş olarak da iş kazası sayılması gerektiği hatta salgın hastalığın iş kazası olarak değerlendirilmesi noktasında emsal teşkil edecek Yargıtay kararı bulunmakta denilmektedir. Bahsedilen bu olay ve 15.04.2019 tarihli Yargıtay 21.Hukuk Dairesi kararı şu şekildedir;

Özel bir şirkette TIR şoförü olarak çalışan işçi, 11 Aralık 2009 günü Ukrayna seferinden döndükten sonra rahatsızlandı. Yapılan tedavi sonrası TIR şoförü için ' “ akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış' raporu verildi. Bir süre sonra şoför, trafik kazası geçirince yeniden devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edilen şoför, Üniversite Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan teşhiste TIR şoförünün domuz gribi salgınına yakalandığı belirlendi. Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından H1N1 (domuz gribi), pnömani (zatürre) ve ARDS (akut solunum sıkıntısı sendromu) tanısıyla tedavi altına alınan şoför, on gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. TIR şoförünün ölümüne 'iş kazası' denilmedi. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 'iş kazası değil' kararına karşı İş Mahkemesi'nde dava açan aile, salgın hastalığın Ukrayna seferi sırasında bulaştığını söyledi. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı aile temyiz edince devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi.

İş kazasının tarifinin de yapıldığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür. Yani, iş kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp ,buna bağlı olarak zarar; derhal gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde etkileri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir. Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2020/1 522 koşulun varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir. (HGK 2009/21-400 Esas,432 Karar) Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.“

Emsal kararla birlikte; iş başında salgın sebebiyle hayatını kaybeden işçiler için 'iş kazası' kararı verilmesi beklenmektedir. Bu karara göre çalışanların korona virüse işyerinde ya da işin yürütümü esnasında yakalanmaları halinde olayın iş kazası olduğu ve bu şekilde kayıt altına alınması gerektiği yorumu yapılması doğrudur. Nitekim, Sağlık kuruluşlarında çalışan personelden COVİD-19 nedeniyle hasta olanlarla ilgili nasıl hareket edileceği konusundaki sorular üzerine; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yayımlanan, Coronavirüsü (covid-19) İş kazası bildirim konulu yazısında ise iş kazası bildirimi yapılması yönünden görüş verilmiştir. İlgili görüş şu şekildedir;

Dünya Sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (covid-19) salgını ülkemizde sağlık çalışanları arasında da tespit edilmeye başlanmıştır. Coronavirüs hastalığı tespit edilen ve iş kazası olarak nitelenen durumların bildiriminin yapılabilmesi için teşhisi koyan hekim tarafından medulada yer alan iş kazası bildirimi ile ilgili kısmın işaretlenmesi ve gerekli bilgilerin girilmesi hususunda;

 gereğini rica ederim.“

Ancak bu konuda önemli olan husus, koronavirüsün nerede ve ne şekilde bulaştığının tespitidir. Yukarıda bahsedilen H1N1 virüsü örneğinde çalışanın hastalığa, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında yakalandığı tespit edilmiş (H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında olması ve şoförün o tarihlerde Ukrayna’ da olması nedeniyle tespit edilmiştir) ve bu nedenle iş kazası olarak kabulü gerektiği belirtilmiştir. Koronavirüse yakalanma durumunda ise işçiye işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle bulaşma ihtimali olduğu kadar, bulunduğu başka bir ortamdan bulaşabilme ihtimali de vardır. İşçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle bu hastalığa yakalandığının tespit edilmesi halinde söz konusu olay iş kazası olarak değerlendirilebilecektir.  Ancak bu tespiti yapmak sağlık çalışanları hariç diğer iş kollarında yukarıda bahsedilen H1N1 örneğinde olduğu kadar kolay olmayabilir. Nitekim, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 07.05.2020 tarihli ve Koronavirüs konulu genelgesinde (2020/12); COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir ibaresi ile birlikte koronavirüse yakalanan çalışanların iş kazası olarak bildirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; yayımlanan son SGK Genelgesi ile (2020/12) koronavirüse yakalanan çalışanlar iş kazası olarak bildirilmeyecektir.

Görüş ayrılıkları olan bu konunun bir süre daha tartışılacağı ve gündemde kalacağı açıktır. Belki de ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili yargı kararları görmek mümkün olacaktır.

Yorumlar (0)