banner2

banner1

26.01.2021, 11:09

Birlikte Üretip Birlikte Yönetmek

Yönetsel anlamda önem acısında ilk sırada gelen kavramdır. Nasıl bir yönetim biçimidir ve ne anlama gelir.

Yöneticilik bir çok meziyeti taşımak ve bunları uygun zamanda layıkıyla dürüstçe uygulamaktır.

Küçük işletmelerden holdinglere, meslek örgütlerinin her kademesinde, partilerin her kademesinde, Belediyelerinde en alt kademe Belediye ve Büyükşehir Belediyelerinde yöneticilik liyakat ister.

Birlikte üretmek ne anlama geliyor; yöneticiliğini yaptığınız kurum hangi sektörde olursa olsun başarıya ulaşabilmeniz sadece sizin Liyakatınız  yetmez, ekibinizinde bu liyakata uyum sağlaması , sizi desteklemesi ve dış desteklerinde bir araya gelmesi ile başarı kaçınılmaz olur.

Her lider veya yönetici her konuda uzman olma şansı yoktur. Yöneticinin başarıya ulaşma yolu ise; yönetsel bağlamda etkinlik alanını iyi değerlendirip her türlü fikre açık olmak zorundadır.

“bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözünü düstur edinilmelidir.

Yerel yönetimler seçimi olalı yaklaşık 22 ay oldu ve seçilen Belediye başkanları oy vereninde vermeyeninde belediye başkanı oldu şüphesiz. Nüfusu  Bir milyonu  aşkın Büyükşehirde yaşıyoruz ve Şehrin gelişmesine katkı koyacak  yapılması pilanlanan her türlü yatırımda bileşenlerin görüşlerine başvurulması gerekir.

Bu konuda Şehrin bileşenlerininde seve seve olayın içerisinde olacağına inanıyorum. Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütlerini yok sayamazsınız. Ki  bugüne kadar STK ve Meslek örgütleri kamu yararına olan çalışmalarda elini taşın altına koymuş ve koymaya devam edecektir. Bilim ve Tekniği temel alarak özgür, eşit ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Yerel seçimler öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Tanıtım ve bilgi alışverişi toplantısına davet etti ve davete icabet ettik. Nasıl bir Belediye Başkanı ve yönetimi olması gerekir fikir alışverişinde bulunma toplantısı. Şahsım olarak Temsil ettiğim Örgütüm adına yönetimizden bir arkadaşımla katıldım.

İki Soru sordum:

1. Belediyenin finansal acıdan sıkıntılarına nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz.

2. ise Birlikte üretim birlikte yönetmek için ne düşünüyorsunuz.

Belediye başkanının cevabı ise” finansal konuları es geçmek oldu, tabii ki birlikte üretip birlikte yöneteceğiz ve bu toplantının aynısını seçimden bir hafta sonra tekrar yapacağız” idi

Seçim olalı 22 ay oldu değil bu toplantı yapılan ve yapılacak olan projeler ile ilgili herhangi bir bildirim tarafımıza ulaşmamıştır ki bu diğer STK ve Örgütler için de geçerli oluğunu düşünüyorum.

Sayın Belediye Başkanı verdiğiniz sözü tutma eyiliminiz var mı?

Aynı çoğrafyada yaşadığımız şehirde her bireyin söz hakkı olduğunu düşünüyorum.

“Ben yaptım oldu” ile bu işler olmaz, doğru  Ortak Akılı inşa etmek.

“yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine”

Yorumlar (0)