banner2

banner1

03.03.2020, 10:07

Ayrışan Sınıflar

Zorbalık, başta okullar olmak üzere hayatın her alanında yaşamayı zorlaştıran, çeşitli psikolojik sorunlara yol açan bir olgudur. Zorbalık genel tanımıyla fiziksel olarak güçlü bir kişinin daha zayıf olana uyguladığı düzenli şiddete denir. Dayak, cebinden harçlığını çalma, aşağılama, küfür, dışlama gibi davranışlar zorbalığa girer.

Halihazırda okullarda zorbalık bir sorun olarak devam ederken gündemin de etkisiyle katlanarak artmış durumda. Kapıların açılmasıyla Suriye kökenli göçmenlerin sınır kapılarına ilerlemesi, yeni bir göç dalgasının başlaması ve Türk vatandaşların hararetli tartışmaları okullara da sıçradı.

Göç dalgasından önce de yabancı birini sınıflarında istemeyen çocuklar bu sefer yabancı uyruklu arkadaşlarını dışlamaya, onlara kötü sözler söylemeye, fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Sekiz yaşındaki çocuklardan bahsediyorum… Bu yaştaki çocuklar Türk, Kürt, Suriyeli, Arap ayrımını nereden biliyor? Bu ayrımı bilseler bile, işi şiddet uygulamaya kadar nasıl götürebiliyor? Elbette “dinleyerek”… Akşam vakti herkesin televizyon başında haberleri izlerken çocuk da ailesinden duyduklarını birebir kaydederek okula taşıyor, hiçbir şeyden haberi olmayan sıra arkadaşını düşmanı olarak görmeye başlıyor.

Sekiz yaşındaki bir çocuk hangi mantıkla savaştan, göçten, yoksulluktan sorumlu tutulabilir? Sekiz yaşındaki bir çocuk tercih yaparak mı ülkesinden ayrılmıştır? Peki sekiz yaşındaki bir çocuk Türkleri/Arapları/Suriyelileri sevmemesi gerektiğini kendi kendine düşünerek mi öğrenir?

Kötülüğü ırklar değil, insanlar yapar. Küçücük çocukların botlarda yaşam mücadelesi vermesini eğlenceli bulmak insanın kötülüğünden gelir, hiçbir şeyden habersiz çocuklara ayrışmayı öğretmek de. Bırakalım yetişkinler kavgalarına devam etsin, ama çocukları elimizden geldiğince koruyalım.

Bu konuda öğretmenlere ve okul idaresine önemli görevler düşüyor. Sınıflardaki ayrışmanın önüne geçmek, nefretin yayılmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalı, konu öğrencilerle uygun bir şekilde konuşulmalı, sıra arkadaşının konuyla ilgisinin olmadığı da vurgulanmalıdır. Irkçılığı tamamen silemeyiz belki, ama çocuğun yüzündeki mutsuzluğu ona değerli olduğunu hissettirerek silebilmemiz mümkün.

Yorumlar (0)