banner2

banner1

09.10.2021, 08:28

ADALET

Bazı meseleler konuşulamaz olur, olduramazsınız bir türlü. Olduramadıklarıma selam çakıyorum buradan. Uzun zamandır düşünüyorum da adalet kişi veya kişilere göre mi şekil değiştirir?

Dünya üzerindeki milyonlarca insanın türlü türlü derdi var çözemedikleri, boğuştukları. Her insanın aynı şartlarda olmadığını düşününce… Adaletini kendi yazanlar mı ararsınız, adaletten yoksun kalanlar mı? Hoş, bazıları adalet kavramının ne demek olduğundan bir haber.

Size bir araştırmadan bahsedeceğim;

İnsan Hakları Derneği'nin KONDA'ya yaptırdığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 69'u adalete güvenmediğini, yüzde 72'si ise insanların haksız yere tutuklandığını düşündüğünü söyledi.

KONDA'nın araştırmasına katılanların yüzde 57'si Türkiye'de insanların düşünceleri nedeniyle cezaevine atıldığını düşündüğü söyledi. Ankette katılımcılara Türkiye'de adalet sistemine güvenip güvenmedikleri de soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 69'u adalet sistemine güvenmediğini, yüzde 31'i ise güvendiğini ifade etti.

Daha önce bir yakını tutuklananların yüzde 76'sı adalet sistemine güvenmezken yakının başına böyle bir olay gelmeyenlerin yüzde 68'i adalet sistemine güvenmiyor.

Anket sonuçlarının değerlendirildiği raporda, muhafazakârlık ve inanç seviyesi arttıkça adalet sistemine duyulan güvenin arttığına da dikkat çekildi. Modernlerin sadece yüzde 14'ü adalet sistemine güven duyduğunu belirtirken bu oran geleneksel muhafazakârlarda yüzde 30, dindar muhafazakârlarda ise yüzde 53. Rapora göre, dinin tüm gereklerini yerine getirenlerin arasında adalet sistemine güvenenlerin oranı yüzde 55, ateistler arasında ise bu oran sadece yüzde 4.

Katılımcıların yüzde 42'sinin Türkiye'de en çok haksızlığa uğrayan grup olarak "kadınları" işaret etttiği kaydedilen raporda, "Kadınların ardından yüzde 35 ile gazeteciler, yüzde 33 ile siyasi muhalifler geliyor. Görüştüğümüz kişilerin en az haksızlığa uğradıklarını düşündükleri gruplar yüzde 9 oranıyla Sünniler. Toplum genelinde yüzde 28’lik oranla haksızlığa uğradığı en çok düşünülen dördüncü küme olan Kürtlerin haksızlığa uğrayıp uğramadığı konusundaki görüşleri etnik kökenlere göre incelediğimizde, Türklerin ve Kürtlerin bu konuda tamamen farklı görüşlere sahip olduğunu görüyoruz. Kürtlerin yüzde 68'i Kürtlere haksızlık yapıldığını düşünürken, Türklerin sadece yüzde 18'i bu fikre sahip" denildi. Yani demem o ki kime göre, neye göre adalet?

Yorumlar (0)